Засідання Наглядової ради Проєкту ЄС «Підтримка Антимонопольного комітету України у впровадженні правил державної допомоги» / Steering Committee of the EU funded Project “Support to the Antimonopoly Committee of Ukraine for Enforcing State Aid Rules

Засідання Наглядової ради Проєкту ЄС «Підтримка Антимонопольного комітету України у впровадженні правил державної допомоги» / Steering Committee of the EU funded Project “Support to the Antimonopoly Committee of Ukraine for Enforcing State Aid Rules

25 жовтня 2019 року в приміщенні Антимонопольного комітету України (АМКУ) було організовано засідання Наглядової ради Проєкту ЄС «Підтримка Антимонопольного комітету України у впровадженні правил державної допомоги» (Проєкт SESAR). Модератором заходу був пан Юрій Терентьєв, Голова АМКУ. Делегацію ЄС представляли пан Хосе Мануель Ернандес Мартінес – радник з питань конкуренції та енергетичних ринків та пані Ірина Губарець, менеджер сектору з питань конкуренції та економічного співробітництва.

Метою наради було представити основні результати та досягнення діяльності Проєкту за звітний період (01 березня 2019 р. – 31 серпня 2019 р.).

Під час вступного слова пан Терентьєв підкреслив, що діяльність Проєкту, його щоденна підтримка фахівців АМКУ під час розгляду справ у сфері державної допомоги та письмові висновки експертів Проєкту мають величезне значення для АМКУ як Уповноваженого органу України в сфері державної допомоги. Цю думку також повністю підтримав пан Хосе Мануель Ернандес Мартінес (Представництво ЄС в Україні).

У нараді також взяли участь представники Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції Кабінету Міністрів України, Міністерства фінансів України та членів консорціуму (WYG, Deloitte), який здійснює реалізацію Проєкту.
Пан Штефан Сабау, керівник команди Проєкту, представив результати діяльності Проекту з розподілом на чотири компоненти, імплементація яких здійснюється Проєктом (Компонент 1: Підтримка створення ефективної системи контролю за державною допомогою в Україні; Компонент 2: Підтримка АМКУ у виконанні функції контролю за державною допомогою; Компонент 3: Посилення інституційної спроможності Уповноваженого органу у сфері державної допомоги та надавачів державної допомоги; Компонент 4: Адвокатування державної допомоги та підвищення інформованості щодо діяльності Проєкту).
Результати діяльності Проєкту за звітний період також були надані учасниками засідання в електронному форматі на портативних картках пам’яті.

On October 25, 2019, at the premises of the Antimonopoly Committee of Ukraine (AMCU) the EU funded Project “Support to the Antimonopoly Committee of Ukraine for Enforcing State Aid Rules” (SESAR project) Steering Committee was organized. The event was moderated by Mr Yuriy Terentyev, Chairman of AMCU. EU Delegation was represented by Mr Jose Manuel Hernandez Martinez – Counselllor – Competition Policy and Energy Markets and Ms Iryna Hubarets, Sector Manager – Competition and Economic Cooperation.

The aim of the meeting was to present the main outcomes and results of the Project’s activities during the reporting period (01 March 2019 – 31 August 2019).

During his welcome speech, Mr Terentyev emphasised that activity of the Project, its daily support to the case handlers in the field of State aid and the written opinion provided by the Project’s experts are of enormous value for the AMCU as the Authorized Body of Ukraine in the field of State aid. This opinion was also fully supported by Mr Jose Manuel Hernandez Martinez (EU Delegation to Ukraine).
The meeting was attended also by representatives of the Government Office for Coordination on European and Euro-Atlantic Integration of the Cabinet of Ministers of Ukraine, Ministry of Finance of Ukraine, and the consortium members (WYG, Deloitte) which implements the Project.
Mr Stefan Sabau, Team Leader of the Project, presented the results of the Project’s activity with the breakdown by four components, implemented by the Project (Component 1: Support to the establishment of effective State aid control system in Ukraine; Component 2: Support to AMCU in performing State aid control function; Component 3: Strengthening institutional capacity of the State aid authority and aid granting bodies; Component 4: State aid advocacy and project visibility).
The outputs of the Project’s activity during the reporting period were also shared with the participants in the electronic format on the memory sticks.

Share this post

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *