Семінар на тему «Застосування правил державної допомоги у сфері послуг, що становлять загальний економічний інтерес (ПЗЕІ)»/ Seminar on the topic «State aid requirements for Services of General Economic Interest (SGEI)»

Семінар на тему «Застосування правил державної допомоги у сфері послуг, що становлять загальний економічний інтерес (ПЗЕІ)»/ Seminar on the topic «State aid requirements for Services of General Economic Interest (SGEI)»

Сьогодні у Антимонопольному комітеті України пройшов навчальний семінар на тему «Застосування правил державної допомоги у сфері послуг, що становлять загальний економічний інтерес (ПЗЕІ)». Це вже шостий семінар у рамках курсу спеціалізованих семінарів «Державна допомога в Україні в контексті інтеграції з ЄС».

Модерував семінар Штефан Сабау, керівник проекту ЄС. Основним спікером виступила Дайга Лагздіна, експерт проекту ЄС (Латвія), яка протягом семінару розглянула такі теми: визначення та поняття ПЗЕІ, ПЗЕІ та державна допомога, законодавча база (загальні та галузеві правила), відповідні вимоги – загальні положення, специфічні галузеві правила (сфера обслуговування, методологія компенсації, процедура відбору). Антон Балаба, заступник директора Департаменту моніторингу і контролю державної допомоги, розповів про особливості та підхід до ПЗЕІ в Україні. Крім того, слухачі мали змогу відразу застосувати знання на практиці – разом зі спікерами вони розглянули тематичні кейси та навчальні вправи.
У семінарі взяли участь представники таких установ:
– Департамент моніторингу і контролю державної допомоги та інші структурні підрозділи АМКУ
– Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг
– Міністерство фінансів України
– Міністерство економічного розвитку та торгівлі України
– Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України
– Міністерство інфраструктури України
– Міністерство культури України
– Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
– Міністерство соціальної політики України
– Київська міська рада (Київська міська державна адміністрація)
– Державна авіаційна служба України
– Державний комітет телебачення і радіомовлення України
– Державне агентство автомобільних доріг України
– Державне агентство водних ресурсів України
– Асоціація міжнародних автомобільних перевізників України
– Федерація роботодавців України

Today, in the premises of the Antimonopoly Committee of Ukraine, a training seminar on the topic «State aid requirements for Services of General Economic Interest (SGEI)» was held. This is the sixth seminar in the framework of specialized seminars «State Aid in Ukraine in the Context of the EU Integration».
The seminar was moderated by Stefan Sabau, EU Project Team Leader. The main speaker was Daiga Lagzdina (Latvia), EU Project Expert, who during the seminar considered the following topics: definitions and concepts of SGEI, SGEI and State aid, applicable legal framework (general and sector-specific rules), applicable requirements – general provisions, sector-specific provisions (scope of the service, applicable compensation methodology, selection procedure). Anton Balaba, Deputy Director of the AMCU State Aid Monitoring, and Control Department spoke about the particularities in Ukraine and the approach as regards SGEI. In addition, the listeners had an opportunity to apply gained knowledge immediately in practice – with the speakers, thematic cases and training exercises were studied.
The seminar was attended by representatives of the following institutions:
– Department of State Aid Monitoring and Control AMCU
– National Energy And Utilities Regulatory Commission Ukraine
– Ministry Of Finance Of Ukraine
– Ministry of Economic Development and Trade of Ukraine
– Ministry of Regional Development, Construction, and Housing and Communal Services of Ukraine
– Ministry of Infrastructure of Ukraine
– Ministry of Culture of Ukraine
– Ministry of Energy and Coal Industry of Ukraine
– Ministry of Social Policy of Ukraine
– Kyiv City State Administration
– State Aviation Administration of Ukraine
– State Committee for Television and Radio Broadcasting of Ukraine
– State Road Agency of Ukraine
– State Agency of Water Recourses of Ukraine
– Association of International Road Carriers of Ukraine
– Federation of Employers of Ukraine

Share this post

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *