Перша зустріч Робочої групи (РГ) для обговорення Звіту, що включає комплексний аналіз потенційних заходів державної допомоги, передбачених у Податковому та Митному Кодексах України/first meeting of the Working Group (WG) on Tax and Customs Report comprising a comprehensive screening of potentially State aid measures

Перша зустріч Робочої групи (РГ) для обговорення Звіту, що включає комплексний аналіз потенційних заходів державної допомоги, передбачених у Податковому та Митному Кодексах України/first meeting of the Working Group (WG) on Tax and Customs Report comprising a comprehensive screening of potentially State aid measures

⚡️4 вересня 2019 року в приміщенні АМКУ відбулась перша зустріч Робочої групи (РГ) для обговорення Звіту, що включає комплексний аналіз потенційних заходів державної допомоги, передбачених у Податковому та Митному Кодексах України. РГ була організована АМКУ, Кабміном, Мінфіном так Державною фіскальною службою відповідно до рекомендацій Проекту SESAR. Під час першої зустрічі представники зацікавлених сторін обговорили подальші кроки щодо кращої взаємодії релевантних державних органів з метою узгодження заходів щодо державної допомоги, передбачених Податковим та Митним кодексами України, з правилами державної допомоги в Україні.

Штефан Сабау, керівник Проекту SESAR, зазначив, що РГ – це сучасний та дієвий інструмент налагодження комунікації різних надавачів допомоги та АМКУ. Очікується, що найближчому майбутньому українські органи влади будуть працювати злагоджено та зможуть домовитись щодо переліку заходів зі звіту, які мають бути узгоджені. Пітер Ставіцькі, старший експерт Проекту та співавтор звіту, наголосив, що експерти готові надавати допомоги релевантним державним органам стосовно конкретних дій під час процесу узгодження. Протягом останнього року Проект розробив послідовний аналіз потенційних заходів державної допомоги (було розглянуто понад 375 заходів), що містяться в Податковому та Митному кодексах України. Заходи були згруповані відповідно до «рівня відповідності» системи державної допомоги, і в цьому контексті Проект підготував рекомендації щодо свого бачення подальших кроків процесу узгодження.

Наступна зустріч РГ відбудеться в останній тиждень вересня 2019 року.

September 4, 2019, the first meeting of the Working Group (WG) on Tax and Customs Report comprising a comprehensive screening of potentially State aid measures was conducted at the AMCU premises.
The WG was organized by AMCU, Cabinet of Ministers, Ministry of Finance and the State Fiscal Service following the SESAR Project recommendations. During the first meeting, representatives of the stakeholders discussed in general issues on how to better organize the future cooperation between the relevant Ukrainian public authorities with a view to align the measures in the Tax and Customs Codes of Ukraine comprising State aid elements with State aid rules in Ukraine.

The SESAR Project Team Leader, Mr. Stefan SABAU, mentioned that the WG is a modern an important tool aiming to facilitate the communication between different grantors and the AMCU. It is expected that, in the nearest future, the Ukrainian authorities will work together and agree with a set of measures from the Report to be initially aligned. Mr. Peter Staviczky, EU Project Senior Non Key Expert of the Project, and co-author of the Report, underlined that Project experts are ready to assist the relevant authorities with concrete solutions within the process of alignment. During the last year, the Project developed a consistent analysis of potential State aid measures (more than 375 measures were scrutinized) contained in Tax and Customs Codes of Ukraine. The measures were grouped according to the “level of compliance” with the State aid system and, in this context, the Project issued broad recommendations concerning its views on further steps of the alignment process.

The next WG session will take place in the last week of September 2019.

Share this post

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *