Перша зустріч Робочої групи (РГ) для обговорення Звіту, що включає комплексний аналіз потенційних заходів державної допомоги, передбачених у Податковому та Митному Кодексах України/first meeting of the Working Group (WG) on Tax and Customs Report comprising a comprehensive screening of potentially State aid measures

Перша зустріч Робочої групи (РГ) для обговорення Звіту, що включає комплексний аналіз потенційних заходів державної допомоги, передбачених у Податковому та Митному Кодексах України/first meeting of the Working Group (WG) on Tax and Customs Report comprising a comprehensive screening of potentially State aid measures

Антимонопольний комітет України провів четверте засідання Робочої групи з питань застосування Закону України «Про державну допомогу суб’єктам господарювання» під час реалізації інвестиційних проектів міжнародних фінансових організацій (МФО).

У нараді взяли участь представники МФО (ЄБРР, ЄІБ та НЕФКО), Міністерства фінансів України, Київської міської ради, Адміністрації морських портів України.

Під час зустрічі експерти Проекту SESAR представили два проекти документів, які слугуватимуть допоміжним інструментом як надавачам державної допомоги, так і МФО, а саме:
• Керівні принципи щодо розрахунку елементу допомоги (грошового еквівалента гранта) у випадках, коли допомога надається у формі гарантій;
• Рамкові положення державної допомоги у формі гарантій щодо проектів МФО

З метою досягнення взаємного розуміння всі учасники засідання мали можливість висловити свої зауваження / коментарі стосовно вищезазначених документів.
Крім того, після засідання всі зацікавлені сторони на двосторонній основі взяли участь у обговоренні з фахівцями АМКУ щодо конкретних повідомлень / справ про державну допомогу.
Результати засідання Робочої групи були вкрай позитивними.
У цьому контексті така інформаційно-роз’яснювальна робота в різних форматах залишається одним із головних пріоритетів у сфері державної допомоги.
Наступне засідання попередньо планується провести 13 вересня 2019 року.

The Antimonopoly Committee of Ukraine hosted the fourth meeting of the Working Group on the application of the Law of Ukraine on State Assistance in the Implementation of International Financial Institutions (IFIs) Investment Projects.
The meeting was attended by representatives of IFIs (EBRD, EIB and NEFCO), Ministry of Finance of Ukraine, Kyiv City Council, Administration of Sea Ports of Ukraine.
During the meeting, the experts of the SESAR Project presented two draft documents, which will support both State aid grantors and IFIs, namely:

Guidelines concerning calculation of aid element (cash grant equivalent) in cases where aid is granted in the form of guarantees
Framework concerning State aid in the form of guarantees in relation to IFIs projects
With the aim of common understanding, all participants of the meeting had the chance to express their observations/comments as regards the abovementioned documents.
Moreover, after the meeting, all stakeholders engaged bilaterally in discussions with specialists of AMCU on specific notifications/cases on State aid.
The outcomes of the Working Group were very positive.
In this context, such informational and explanatory work in various formats remains one of the main priorities in the State aid sphere.
Next meeting is preliminary planned to be held on September 13, 2019.

Share this post

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *