Навчальний семінар на тему: «Незначна державна допомога» / The Workshop on “Application of State aid law to de minimis aid”

Навчальний семінар на тему: «Незначна державна допомога» / The Workshop on “Application of State aid law to de minimis aid”

В АМКУ пройшов навчальний семінар на тему: «Незначна державна допомога». Головний спікером виступив Роберт Зенц, старший експерт з державної допомоги Проекту ЄС, а модерував семінар Штефан Сабау, керівник Проекту ЄС. У семінарі також взяли участь Міколай Стасяк, старший ключовий експерт Проекту ЄС, Катаржина Памула-Врубель, старший експерт Проекту ЄС, та Оксана Дягілєва, директор Департаменту моніторінгу і контролю державної допомоги АМКУ.

На семінарі були розглянуті такі теми:
• Правова основа правила de minimis у Законі ЄС
• Регламент Комісії № 1407/2013
• Обмеження незначної державної допомоги, правила накопичення, повідомлення від “єдиного суб’єкта господарювання”, прозорість
• Моніторинг незначної допомоги – контекст ЄС
• Моніторинг незначної допомоги у Польщі

У семінарі взяли участь представники таких організацій:
• Міністерство фінансів України
• Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
• Міністерство інфраструктури України
• Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
• Міністерство соціальної політики України
• Міністерство культури України
• Міністерство соціальної політики України
• Міністерство освіти і науки України
• Міністерство регіонального розвитку, будівництва та міського господарства
• Міністерство інформаційної політики України
• Державна служба зайнятості
• Київська міська державна адміністрація
• Черкаська обласна рада
• Житомирська міська рада

The Workshop on “Application of State aid law to de minimis aid” was held at the premises of the AMCU. The main speaker was Robert Zenc, Senior Expert on State Aid of the EU Project, and Stefan Sabau, Team Leader of the EU Project, was the moderator. Mikolaj Stasiak, Senior Key Expert of the EU Project, Katarzyna Pamula-Wrobel, Senior Expert of the EU Project and Oksana Diagilieva, Director of the Department of Monitoring and Control of State Aid of the AMCU also participated at the workshop.

The following topics were discussed at the workshop:
• The legal basis of de minimis rule in EU Law
• Commission Regulation No 1407/2013
• De minimis ceilings, rules of cumulation, notion of “single undertaking”, transparency
• Monitoring of de minimis aid – EU context
• Monitoring of de minimis aid in Poland

Representatives of the following organizations participated in the Workshop:
• Ministry of Finance of Ukraine
• Ministry of Economic Development and Trade of Ukraine
• Ministry of Infrastructure of Ukraine
• Ministry of Energy and Coal Industry of Ukraine
• Ministry of Social Policy of Ukraine
• Ministry of Culture of Ukraine
• Ministry of Social Policy of Ukraine
• Ministry of Education and Science of Ukraine
• Ministry of Regional Development, Construction, and Municipal Economy
• Ministry of Information Policy of Ukraine
• State Employment Service
• Kyiv City State Administration
• Cherkasy Reginal Council
• Zhytomyr City Council

Share this post

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *