Навчальний онлайн-захід

Навчальний онлайн-захід

Минулий тиждень проєкт Підтримка застосування правил державної допомоги в Україні закінчив вже традиційно навчальним онлайн👀 заходом, цього разу – за участі Olena Makeieva, старшого експерта Проекту.Досвід Олени поєднує💥 роботу заступником Міністра фінансів, радником міністра фінансів, сертифікованого аудитора та податкового консультанта, керування в аудиторській компанії @Аксьонова та партнери Aksonova&Associates
Тому саме Олена Макеєва провела вебінар “Розподілення рахунків” для фахівців Антимонопольний комітет України, на якому доступно та практично розклала по поличках, як це можна реалізувати в Україні.
Ця тема є актуальною та важливою для експертів АМКУ
Ключові питання вебінару:
1️⃣Послуги, що становлять загальний економічний інтерес.
Законом України “Про державну допомогу суб’єктам господарювання” визначено поняття послуг, що становлять загальний економічний інтерес (ПЗЕІ). Отже, це послуги, пов’язані із задоволенням особливо важливих загальних потреб громадян, що не можуть надаватися на комерційній основі без державної підтримки.
👉Дія цього Закону не поширюється на підтримку господарської діяльності, пов’язаної з наданням послуг, що становлять загальний економічний інтерес, у частині компенсації обґрунтованих витрат на надання таких послуг.
👉До ПЗЕІ можуть бути віднесені послуги, які відповідають таким умовам:
пов’язані із задоволенням особливо важливих загальних потреб громадян;
не можуть надаватися на комерційній основі без державної підтримки;
за надання ПЗЕІ здійснюється компенсація обґрунтованих витрат.
Згідно з Угодою про Асоціацію, ПЗЕІ – це економічні види діяльності з надання суспільних послуг, які б не були доступні (або надавались на спеціальних умовах стосовно якості, безпеки, цінової доступності, рівного ставлення або загальної доступності) на ринку без втручання держави у таку діяльність.
👉Приклади ПЗЕЇ в Європейських країнах:
поштові послуги;
громадський транспорт;
енергетичний сектор;
електронні комунікації;
будівництво інфраструктури, пов’язаної з наданням суспільних послуг;
послуги з управління відходами;
охорона здоров’я тощо.

2️⃣Розподілення рахунків (ЄС).
👉Згідно з Угодою фінансова та організаційна структура будь-якого підприємства, яке є вповноваженим на надання послуг, що мають загальний економічний інтерес, і яке отримує компенсацію за надання публічних послуг у будь-якій формі щодо такої послуги, повинна бути коректно відображена в окремих бухгалтерських рахунках.
Отже, розподілення рахунків:
Не лише стосується ПЗЕІ, а й випадків ПЗЕІ /не ПЗЕІ діяльність в одному підприємстві
Доречно, коли державна допомога стосується лише одного виду діяльності, а інші види діяльності не повинні отримувати допомогу
Доречно для уникнення перенесення переваги від однієї діяльності до іншої (крос субсидіювання)

3️⃣Розподілення рахунків в Україні.
👉Методичні рекомендації з відображення в бухгалтерському обліку коштів державної фінансової підтримки комунальних підприємств за бюджетними програмами розроблені у відповідності до:
Закону України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» від 16 липня 1999р. N996-XIV,
Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку та інших нормативних актів.

4️⃣Питання аудиту розподілення рахунків.
👉Отримання інформації, необхідної для складання звітності про виконання кошторису, а також контролю використання бюджетних коштів в рамках цільових програм досягається за рахунок побудови трьохрівневої системи аналітичного обліку (три рівні аналітики):
за джерелами фінансування
за цільовими проектами або програмами
за статтями витрат проектних кошторисів або бюджетів

Share this post

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *