Навчальний курс «Система державної допомоги в Україні» в Одесі / The foundation course “State Aid System in Ukraine” was held in Odesa

Навчальний курс «Система державної допомоги в Україні» в Одесі / The foundation course “State Aid System in Ukraine” was held in Odesa

30-31 травня 2019 року в Одесі відбувся навчальний курс «Система державної допомоги в Україні». Під час курсу експерти Проекту ЕС та фахівці #АМКУ розповіли про основні теми, пов’язанні з виконанням вимог Закону України «Про державну допомогу суб’єктам господарювання» та відповідних нормативно-правових актів. Учасники курсу отримали базові знання про державну допомогу, її форми, процедури надання та оцінки, а також щодо вимог до повідомлень про програми державної допомоги, які мають направлятися до Антимонопольний комітет України. Як це відбувалось – дивіться у сюжеті телеканалу Академия.

«Критичний підхід до державної допомоги – основа вільної конкуренції на ринку, а також важливий етап у процесі інтеграції України до європейських ринків. Мета реформи цілком раціональна та зрозуміла: витрачати бюджетні гроші ефективніше, не заважати конкуренції, а спонукати її, базуючись на інтересах усіх українців, – зазначив під час одеського дводенного курсу «Система державної допомоги в Україні» Штефан Сабау, керівник Проекту ЄС «Підтримка Антимонопольного комітету України у впровадженні правил державної допомоги»
У курсі взяли участь представники таких організацій:
– Запорізька міська рада
– Кременчуцька міська рада
– Миколаївська міська рада, ОДА та Обласна рада
– Вінницька міська рада та ОДА
– Одеська міська рада, ОДА та Обласна рада
– Херсонська міська рада та ОДА
– Новокаховська міська рада
– Біляївська міська рада
– Подільська міська рада
– Білгород-Дністровська міська рада
– Арцизька районна державна адміністрація
– Роздільнянська районна державна адміністрація
– Любашівська районна державна адміністрація
– Савранська районна державна адміністрація
– Тарутинська районна державна адміністрація
– Лиманська районна державна адміністрація

On the 30-31 of May, 2019, the foundation course “State Aid System in Ukraine” was held in Odesa. During the course, experts of the #EU Project and the #AMCU specialists presented the
main topics related to the implementation of the Law of Ukraine “On State Aid to Undertakings” and related normative and legal acts. The participants of the course got the basic knowledge about state aid, its forms, procedures for the provision and evaluation, as well as requirements for notifications about state aid programs that have to be sent to the Antimonopoly Committee of #Ukraine. How it happened – watch at the news video at Academy TV channel.

«A critical approach to state aid is the basis of free competition in the market, as well as an important stage in the process of Ukraine’s integration into European markets. The purpose of the reform is quite rational and clear: to spend budget money more effectively, not to disturb competition, but to encourage it, based on the interests of all Ukrainians», – said Stefan Sabau, team leader the EU Project «Support the Antimonopoly Committee of Ukraine for Enforcing State Aid rules», at the two-day Foundation Course in Odesa.
The course was attended by representatives of the following organizations:
– Zaporizhzhya City Council
– Kremenchuk City Council
– Mykolaiv City Council, Regional State Administration, and Regional Council
– Vinnytsia City Council and Regional State Administration
– Odesa City Council, Regional State Administration, and Regional Council
– Kherson City Council and Regional State Administration
– Novokakhovka City Council
– Bilyaevka City Council
– Podilsk City Council
– Belgorod-Dniester City Council
– Arziz District State Administration
– Rozdylnya District State Administration
– Lyubashivka District State Administration
– Savran District State Administration
– Tarutino District State Administration
– Liman District State Administration

Share this post

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *