Cпеціалізований семінар «Принцип інвестора (оператора) ринкової економіки» / specialised workshop on Market Economy Investor (Operator) Principle (MEI(O)P)

Cпеціалізований семінар «Принцип інвестора (оператора) ринкової економіки» / specialised workshop on Market Economy Investor (Operator) Principle (MEI(O)P)

⚡️ В контексті реформи державної допомоги в Україні, 5 вересня 2019 року в приміщенні АМКУ відбувся спеціалізований семінар «Принцип інвестора (оператора) ринкової економіки» для фахівців Департаменту державної допомоги, Юридичного департаменту та Департаменту економічного аналізу АМКУ. Модератором заходу був Штефан Сабау, керівник Проєкту ЄС «Підтримка Антимонопольного комітету України у впровадженні правил державної допомоги» – Проект SESAR.

👉🏻 Під час семінару була представлена важлива концепція – Принцип інвестора (оператора) ринкової економіки (Market Economy Operator Principle, MEOP) – терія та практичне застосування. Наголос було зроблено на тому, що основним питанням, пов’язаним із MEOP, є економічна перевага. Було продемонстровано, як заходи державної допомоги можуть визначати державу як таку, що діє як гравець (інвестор) на ринку (не надає допомогу), або таку, чиє втручання в галузі економіки може створити перевагу для певних бенефіціарів (надання державної допомоги). У такий спосіб MEOP є надзвичайно корисним інструментом здійснення оцінки надання державної допомоги.

«Перевагою може бути будь-яка економічна вигода, яку компанія не отримала би за звичайних (ринкових) умов, – зазначає спікер події Пітер Ставіцкі, старший експерт Проекту SESAR. – Тут слід враховувати всі фактори, які з’являються у зв’язку із втручанням держави та можуть призвести до виникнення переваг у отримувача допомоги, які у більшості випадків можна вирахувати. У сфері надання державної допомоги важливий результат цих заходів, а не тільки відповідність формату державного втручання».

Пітер Ставіцькі зосередився на найважливіших аспектах, пов’язаних із MEOP, наводячи приклади із судової практики ЄС та кейси Європейської Комісссії, а також розповів про те, які ключові моменти та підводні камені можуть виникати в процесі його застосування. Штефан Сабау пояснив, що MEOP може з користю застосовуватися в Україні як інструмент для оцінки певних випадків державної допомоги. Разом з тим він зазначив, що важливо забезпечити наявність значущої інформації та обмін нею між АМКУ та надавачами допомоги для проведення обґрунтованої та послідовної оцінки конкретних випадків державної допомоги.

Представники АМКУ взяли участь в обговоренні європейських кейсів, що були представлені, та застосування цих практик в українсьаому контексті.

⚡️ September 5, 2019, the specialised workshop on Market Economy Investor (Operator) Principle (MEI(O)P) was conducted at the AMCU premises. The event was organized in the context of State Aid reform in Ukraine with the support of the EU Funded Project “Support to Enforcement of State Aid Rules in Ukraine” – SESAR Project – and was dedicated to AMCU specialists from State aid Department, Legal Department and Chief Economist Unit. The event moderated by Stefan SABAU, EU Project Team Leader.

👉🏻 During the workshop the MEOP the most important concepts were presented, both theoretical and from the case practice point of view. It was underlined that the key issue, among others, related to MEIP is economic advantage from the State aid perspective. It was shown how State support measures could qualify the State to act like a normal market player (no aid situation) or its intervention into sectors of economy could provide advantage to certain beneficiaries (State aid is present). So MEOP it is a very useful tool in the State aid assessment processes.

“Any economic benefit which an undertaking would not have obtained under normal (market) conditions can be considered as an advantage”, notes the key speaker of the event, Peter Staviczky, Senior Non Key Expert in the SESAR Project. “We should take into account all aspects occurring as a result of State interventions which could lead to advantage for beneficiaries that could be identified and calculated in the majority of the cases. For the State aid field effects of the measures are important, not only the forms of State interventions are relevant.”

Peter Staviczky focused on the essential aspects related to MEIP by using references to the EU jurisprudence and EU Commission case practice and presented the most important issues and pitfalls that could be met during its application. Stefan Sabau explained that MEIP could be a useful tool that can be applied in Ukraine for particular State aid cases, mentioning that relevant information and continuous exchange between AMCU and grantors should be ensured in order to define a justified and consistent assessment of particular State aid cases.

The AMCU specialists were invited to ask questions, involve in debates regarding the EU case practice and their applicability in the Ukrainian context.

Share this post

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *