CЕМІНАР У ЗАКАРПАТТІ ПРО ЗАСТОСУВАННЯ ПРАВИЛ ДЕРЖАВНОЇ ДОПОМОГИ В УКРАЇНІ / WORKSHOP IN ZAKARPATTIA ON APPLICATION OF STATE AID RULES IN UKRAINE

CЕМІНАР У ЗАКАРПАТТІ ПРО ЗАСТОСУВАННЯ ПРАВИЛ ДЕРЖАВНОЇ ДОПОМОГИ В УКРАЇНІ / WORKSHOP IN ZAKARPATTIA ON APPLICATION OF STATE AID RULES IN UKRAINE

CЕМІНАР У ЗАКАРПАТТІ ПРО ЗАСТОСУВАННЯ ПРАВИЛ ДЕРЖАВНОЇ ДОПОМОГИ В УКРАЇНІ: проведено Департаментом державної допомоги Антимонопольного комітету України

В Ужгороді 6 грудня 2019 року було проведено семінар Антимонопольним комітетом України за підтримки Проекту SESAR, що фінансується ЄС, для представників Закарпатської обласної державної адміністрації та обласної ради, Ужгородської міської ради та інших надавачів допомоги Закарпатської області.

На цьому етапі Закон про державну допомогу суб’єктам господарювання проходить процес всебічного перегляду. Однак діючий закон, все ще потребує пояснення відповідним зацікавленим сторонам, головним чином, коли мова йде про правозастосування щодо конкретних справ. Перед семінаром було проведено інтенсивний обмін інформацією між АМКУ, Проектом та надавачами державної допомоги Закарпатської області з метою кращого розуміння певних темах. Надавачі державної допомоги надіслали конкретні запитання, пов’язані з державною допомогою, і на їх основі було побудовано зміст семінару. У цьому контексті доповідачі презентували та обговорили основні особливості правил державної допомоги в Україні та з’ясовували подальші шляхи покращення співпраці між АМКУ та надавачами. АМКУ також представила свої найкращі практики щодо оцінки справ про державну допомогу.

Проект SESAR підкреслював, що в ЄС правила державної допомоги застосовуються для обмеження порушення конкуренції на ринках, щоб компанії могли вільно конкурувати для надання споживачам кращих товарів та послуг за нижчими цінами.

WORKSHOP IN ZAKARPATTIA ON APPLICATION OF STATE AID RULES IN UKRAINE: Workshop provided by the State aid Department of the Antimonopoly Committee of Ukraine

On 6 December 2019, a Workshop on the Application of State Aid Rules in Ukraine was held in Uzhgorod by the Antimonopoly Committee of Ukraine with the support of the EU funded SESAR Project for representatives of the Zakarpattia Oblast State Administration, Oblast Council, Uzhgorod City Council, and other local State aid grantors.

At this stage the Law on State aid for undertakings (LSA) is under a comprehensive revision process. However, the version that is in force still needs to be explained to the relevant stakeholders mainly when it comes to practice and its applicability to current cases. Before the Workshop, an intensive exchange of information was carried out between AMCU, the Project and the State aid grantors from Zakarpattia Oblast in order to better understand the main topic of interests. The grantors sent specific questions related to State aid and based on that specific presentations were delivered during the Workshop`s session. In this context, the speakers presented and discussed main features of the State aid rules in Ukraine and explored further ways to improve the cooperation between AMCU and aid grantors. AMCU presented also its best practice on the assessment of State aid cases.

The SESAR Project underlined that in the EU State aid rules are applied to limit distortions of competition on markets so that companies could compete freely with a view to provide consumers with better goods and services at lower prices.

Share this post

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *