Cемінар Антимонопольного комітету України у Вінниці / Workshop provided by the State aid Department of the Antimonopoly Committee of Ukraine in Vinnytsia

Cемінар Антимонопольного комітету України у Вінниці / Workshop provided by the State aid Department of the Antimonopoly Committee of Ukraine in Vinnytsia

11 жовтня 2019 року у Вінниці проводився семінар «Застосування правил державної допомоги в Україні» експертами Антимонопольного комітету України та Проектом SESAR. У рамках заходу представники Вінницької міської ради, Вінницької обласної державної адміністрації та Вінницької обласної рад дізнавались про підхід щодо надання державної допомоги в Україні та принципи її застосування на практиці, оскільки система була створена в Україні в 2017 році, слідуючи зобов’язанням країни щодо Угоди про Асоціацію з ЄС. Проект SESAR взяв участь у семінарі та пояснював, як в державах-членах застосовуються правила державної допомоги з метою обмеження спотворення конкуренції на ринках, щоб бізнес міг вільно конкурувати та пропонував громадянам кращі товари та послуги за нижчі ціни.

Семінар, підготовлений фахівцями АМКУ за підтримки SESAR, мав на меті – представити та обговорити застосування правил державної допомоги в Україні, визначити шляхи кращої кооперації між АМКУ та надавачами державної допомоги. Семінар охоплював основні теми, пов’язанні з виконанням вимог Закону України «Про державну допомогу суб’єктам господарювання» та відповідних нормативно-правових актів. Також до початку семінару була проведена велика попередня робота – надавачі надсилали конкретні питання до АМКУ та Проекту, які стали основою змісту, що розглядався.

Учасники мали можливість обмінятися з фахівцями АМКУ думками щодо процедур державної допомоги України та ділитися уроками, отриманими АМКУ (як уповноваженого органу у сфері державної допомоги) з оцінки справ щодо державної допомоги.
Поширення знань про державну допомогу є важливою діяльністю для АМКУ у її спробах спростити перехід до нової системи державної допомоги в Україні та ознайомити всіх зацікавлених сторін з її особливостями. АМКУ та Проект SESAR розробили на веб-сайті Проекту Портал знань з державної допомоги та електронну бібліотеку, які містять найважливіші документи для кращого розуміння правил та процедур.

On 11 October 2019, a Workshop on the Application of State Aid Rules in Ukraine was held in Vinnitsa by the Antimonopoly Committee of Ukraine with the support of the EU funded SESAR Project. Representatives of the Vinnytsia City Counci and Vinnytsia Regional State Administration learned about the State aid approach in Ukraine and its principles of enforcement in practice, since the system was set up in Ukraine in 2017, following the country`s commitments comprised in the AA with the EU. The SESAR Project took part in the Workshop and explained how the EU State aid rules are implemented in the Member States with a view to limit distortions of competition in markets in order to allow business to compete freely and to provide citizens with better goods and services at lower prices.

The Workshop, prepared by the AMCU with support from the SESAR Project, aimed to present and discuss main features of the State aid rules in Ukraine and to explore further ways to improve the cooperation between AMCU and aid grantors. The Workshop covered the main topics related to application of the provisions of the Law of Ukraine “On State aid to undertakings” and related legal acts. Also, a preliminary work had been done before the Workshop and the State aid grantors sent specific questions to the AMCU and the Project, as a basis of the Workshop’s content.

The participants had the opportunity to exchange with AMCU specialists views concerning the Ukrainian State aid procedures and share lessons learnt by the AMCU (as Authorized Body in the field of State aid) from the assessment of State aid cases.
The knowledge dissemination on State aid is an important activity for AMCU in its efforts to simplify the transition to a new State aid system in Ukraine and to familiarize all interested stakeholders with its features. AMCU and the SESAR Project developed on the Project`s website a Knowledge Management System and a e-library comprising the most important documents for a better understanding of rules and procedures.

Share this post

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *